zatvoriť
 

Obchodné podmienky

 

  • Základné podmienky

Všeobecné obchodné a záručne podmienky upravujú zmluvné vzťahy, ktoré sa riadia Obchodným zákoníkom v platnom znení pri dodávkach tovaru a služieb firmou Elektro Isteník s.r.o. a Vami – našim odberateľom . 
  • Registrácia

Vu registráciu je možné vykonať cez samostanný vstup “Registrácia” , ako aj poslaním všetkých dôležitých dokladov (ŽL, výpis OR, kartičiek DIČ a IČ pre DPH) na našu adresu poštou alebo faxom. Následne po zaregistrovaní, Vám bude pridelený rabat podľa kritérií daných našou spoločnosťou. 

  •  Objednávanie

Objednávky tovaru je možné vykonať v čase od 07,30 hod. do 17,15 hod. osobne, telefonicky, faxom, E-mailom, Skype, ICQ alebo internetovým E-Shopom.

Pri objednávke tovaru do sumy 5,00 Eur. bez DPH účtujeme balné 2,00 Eur. bez DPH.   

  • Spôsob odobratia tovaru 

Tovar bude odoslaný dopravou, o akú budete mať Vy – odoberateľ záujem = osobne na našej adrese, poštou 1.trieda, poštou EMS, ŽSR-kuriérom, UPS, DPD, GLS, TNT-nočný kuriér.

  • Vybavovanie reklamácií

Na nami posielaný tovar je záruka 24 mesiacov

A, každý ND posielaný v rámci reklamácie by mal byť opäť fakturovaný- vybavujúci ale môže zvážiť okolnosti a môže nový ND poslať len na DL

Pokiaľ ale reklamovaný ND nepríde do 7 dní od poslania nového ND na DL, otvorený DL sa automaticky ukončí vystavením faktúry

B, vracajúci sa reklamovaný ND musí mať sprievodný list či už Váš interný alebo náš, ktoré sú v hlavnom menu – Formuláre)

C, pošleme adekvátne porovnateľný diel alebo originál ale po odsúhlasení so zakazníkom

  1. vybavenie reklamácie adekvátnou náhradou      

  - uznaná reklamácia – Dobropis alebo storno DL

 - neuznaná reklamácia – v prípade vystavenia DL vyfaktúrovať predmetný DL 

2. vybavenie reklamácie originálom

- uznaná reklamácia – doplatok rozdielu medzi originálom a náhradou

- neuznaná reklamácia -  v prípade vystavenia DL vyfaktúrovať predmetný DL 

Do 30 dní od obdržania reklamácie zákazník obdrží písomne vyjadrenie k reklamovanému ND

(za prvý deň sa považuje doručenie ND na našu adresu – osobne, poštou, atď)   

  • Vrátenie tovaru – len v pôvodnom nepoškodenom balení a po našom odsúhlasení

 1, nenamontovaný ND do 3 dní - len so sprievodným listom (za prvý sa považuje deň vystavenia faktúry)
 2, nenamontovaný ND po 3 dňoch – len so sprievodným listom
 3, nenamontovaný ND po 12 pracovných dňoch - akceptácia možná, ale pôvodná faktúra musí byť v minimálnej v čiastke vyššej ako 5,-€ bez DPH - k vrátenému ND musí byť priložený sprievodný list s akceptovateľným dôvodom
4, namontovaný funkčný ND - vrátenie sa neakceptuje
5, dobropis k vrátenému dielu bude vystavený až po zaplatení pôvodnej faktúry a o poštovné resp.balné (pokiaľ boli fakturované) znížený. Táto podmienka neplatí v prípade, že tovar je vrátený z dôvodu pochybenia dodávateľa
  • Posielanie tovaru na dodací list                                   

1, Poslať tovar len na DL je možné po dohode s našim pracovníkom
2, Tovar v hodnote do 3,-€ bez DPH sa neposiela – takýto tovar sa pošle len na faktúru
3, Vystavený DL musí byť do 7 dní uzavretý či už vystavením faktúry alebo storno dokladom vystaveného DL
4, DL, ktorý bol vystavený ohľadne reklamácie a reklamovaný diel nie je vrátený do 7 dní, bude vyfaktúrovaný  - takýto tovar je považovaný za nepoškodený a reklamácia ako neopodstatnená