zatvoriť
 

Formuláre

  • Reklamačný a vratný list

Tu si môžete stiahnuť formuláre na vrátenie resp.reklamovanie tovaru. Pokiaľ ale použijete Vaše vlastné tlačivá, budú akceprované. Mali by ale obsahovať aspoň základné údaje ako: katalógové číslo, číslo faktúry a jej dátum vystavenia, dôvod vratenia resp. popis poruchy a pod. Reklamačný list:

Vratný list:E-shop problém

S poľutovaním musím oznámiť, že od tohoto pondelka = 18.2.2019 nedokážem stiahnuť Vaše E-shop objednávky ako aj stav jednotlivých položiek sa neaktualizuje - neprebieha komunikácia medzi PC a web stránkou. Dúfam, že v krátkom čase bude problém odstránený a Vy budete môcť využívať na objednávanie E-shop.