zatvoriť
 

Formuláre

  • Reklamačný a vratný list

Tu si môžete stiahnuť formuláre na vrátenie resp.reklamovanie tovaru. Pokiaľ ale použijete Vaše vlastné tlačivá, budú akceprované. Mali by ale obsahovať aspoň základné údaje ako: katalógové číslo, číslo faktúry a jej dátum vystavenia, dôvod vratenia resp. popis poruchy a pod. Reklamačný list:

Vratný list: